Cel do osiągnięcia cz. 3

Przede wszystkim jednak przez pracę umysłową należy rozumieć albo badanie przyrody, dzieł ludzi innych, albo też twórczość osobistą. Praca twórcza wymaga przede wszystkim zgłębiania i zawiera w sobie wszelkie rodzaje wysiłków umysłowych. Narzędziem trudu jest w pierwszym wypadku uwaga właściwa, w drugim rozmyślanie albo skupianie się. Ale w obu razach idzie ostatecznie o uwagę, jakoż pracować znaczy być uważnym. Na nieszczęście uwaga nie jest stanem stałym, nieruchomym, trwałym. Nie można by jej było porównać do cięciwy, ustawicznie naciągniętej. Składa się ona raczej z liczby powtarzających się wysiłków, wytężeń mniej lub więcej znacznych i następujących po sobie z mniejszą lub większą szybkością. W uwadze energicznej i zahartowanej wysiłki owe występują tak blisko jeden drugiego, że wywołują złudzenie ciągłości, ta zaś pozorna ciągłość może trwać codziennie przez godzin kilka.

Celem więc naszym winno być umożliwienie sobie wysiłków uwagi znacznych i trwałych. Codzienne odważnie podejmowane powtarzanie wysiłków, bądź co bądź trudnych dla studenta, jest z pewnością jednym z najpiękniejszych wyników, jakie osiągnąć może uprawa naszej władzy panowania nad sobą. W studentach bowiem gorąca, przelewająca się za brzegi młodość dąży ciągle do nadania przewagi życiu zwierzęcemu nad życiem chłodnym na pozór, bezbarwnym i przeciwnym naturze większości pracowników umysłowych.

Komentarze 1

 • To Cię zainteresuje:

  wykładziny hotelowe warszawa
  wykładziny przemysłowe
  wynajem busa warszawa
  wynajem sal warszawa
  wytłoczki do jabłek
  zabawki hasbro
  zabiegi na twarz szczecin
  zacieraczka do posadzek
  zajęcia dla dzieci warszawa
  zaklad kosmetyczny katowice