Różne postacie bezwoli cz. 9

Do tej obawy wysiłku prawdziwego, niezbędnego do porządkowania wysiłków poszczególnych wobec celu ściśle określonego, przybywa inna jeszcze obawa nie mniejsza: wysiłku osobistego. Co innego jest dzieło twórcze, praca wynalazcza, trud samoistnego rozkładu wiadomości, zaś co innego gromadzenie w pamięci tego, co zrobili inni. Zresztą, jeżeli wysiłek osobisty jest tak trudnym, to dla tego, że domaga się niezbędnie porządkowania. Dwie najwyższe postacie trudu umysłowego nierozdzielnie złączone są we wszelkiej pracy wytwórczej. To też można stwierdzić, jak dalece praca taka nie podoba się znacznej większości wychowańców, którzy jednak jutro będą już „klasą kierowniczą”. Uczniowie klas filozofii np. są dobrymi uczniami za sprawą podniety egzaminu ostatecznego. Są oni pracowici i w ogóle dość akuratni w pracy. Na nieszczęście nie rozmyślają oni wcale. To lenistwo umysłowe objawia się w skłonności ich do myślenia samymi tylko wyrazami. Oto przy studiowaniu psychologii żadnemu z nich nie przyjdzie na myśl, że, ćwicząc się w psychologii, stosowanej od urodzenia i dzień po dniu, jak Jourdain ćwiczył się bezwiednie w prozie, byłoby rzeczą nieskończenie prostą zbadać siebie samych i poszukać przykładów osobistych, zamiast przechowywania w pamięci przykładów, przytaczanych przez książki.

Komentarze 1

 • To Cię zainteresuje:

  gabloty wolnostojące
  gadżety z logo
  Garnki rzymskie
  geka i nożyce uniwersalne
  geowłóknina polipropylenowa
  gilotyny do blachy
  ginekolog ostrów wlkp
  Ginekolog pruszków
  ginekolog Warszawa Śródmieście
  ginekologia opole